Värdegrundsfrågor!

För ett tag sen var vi på Nätverksträff i Hultsfred. Där satt vi i smågrupper och arbetade med ValuesOnline, där vi fick berätta för varandra om olika värdeord som vi skattat högt. Det var mycket bra att få sätta ord på sina tankar och höra andra berätta. Jag tyckte det var lite svårt, men givande. Att jobba i grupp med case var mycket spännande. Ämnet var intressant och det var också lärande att se vilken roll man tog och hur gruppen fungerade. Mkt kunskap att ta med sig vidare.