Uppdrag slutfört!!

Vi har tillbringat tre intensiva dagar i Högsby. Vårt case handlade om samverkansavtalet och vi fick till uppgift att titta på vad som fungerar bra och mindre bra. Redan när vi fick uppdraget kunde vi konstatera att vi har helt olika personlighetsprofiler. Vi ställde oss frågan, hur ska detta gå??
Intervjuer har genomförts med fackliga representanter och chefer. Vi kunde efter genomfört arbete ställa oss i Tingssalen och presentera en rad förslag på förbättringsåtgärder. Vår upplevelse är att vi hade en god dialog med ledningsgruppen. Med facit i hand kan vi också konstatera att våra personlighetsprofiler kompletterade varandra mycket bra!! Så nu åker vi hem trötta och nöjda med vårt uppdrag!!

/Annelie och Michaela