Tanke och känsla hand i hand

Personlighetstest, analys och kursstart tillsammans med för mig nya och intressanta människor- alla delarna har känts stimulerande och omvälvande. Under tidigare studier har jag aldrig upplevt att min egen och andras personligheter så tydligt stått i fokus. Detta ger en känsla av spänning, men också respekt. Spänning kopplat till nyfikenhet att lära och förstå mer, respekt kopplat till att närma sig varje människas innersta med varsamhet.
Redan under våra första kursdagar upplevde jag en känsla av  förtroende för personerna i gruppen och ser fram emot att få vara en del av  gruppens fortsatta utveckling genom flera stadier.