skuggning

 

Ser fram emot tre dagar med skuggning av en chef.

*S

pännande att se chefens personliga ledarskap.

*Hur hon/han förhåller sig i olika grupputvecklings faser.

*Hur används feedback

*Jobbar man med coaching mm.