Skuggning

Jag har varit med Eva Åkesson, rektor och förskolechef i Nässjö kommun, under tre dagar och jag hade gärna ökat på de dagarna. Det var givande på många sätt. Men främst slogs jag av hur lika och olika skilda förvaltningar inom kommunen faktiskt är, i detta fall utbildning som jag skuggade och socialtjänst som jag arbetar inom. Det blev även tydligt för mig vad mycket vi kan lära av varandra, vad mycket kunskap som finns inom våra olika delar i kommunen som vi varken vanligen söker hos varandra eller skapar forum för att dela med oss till varandra. När det gäller ledarskap diskuterade Eva och jag bland annat hur ens personlighet präglar ledarskapet och hur mycket kunskap man måste besitta inom ett område innan man blir ledare för det. Spännade och intressant!

/Åsa Löfkvist, grupp 3 omgång 2