Så lika men ändå så olika

Har nu gått ett par veckor sedan senaste träffen i Vrigstad. Två trevliga dagar med många intressanta föreläsningar och övningar. Oavsett vilken övning vi gör tillsammans slås jag av samma insikt varje gång. Vi är olika!

Jag tänkte att vi som går programmet har ungefär lika lång utbildning, ungefär samma ålder, kommer från samma land och tänker nog därför ganska lika. Men så har det aldrig varit under våra övningar. Trots att vi får samma instruktioner och förväntas följa dessa gör ändå alla sin egen tolkning och agerar helt efter eget huvud. Slutresultatet går aldrig att förutsäga. Det är just detta som tillför så mycket. Först låter de tankar jag inte är beredd på konstiga och ibland t o m dumma. När jag tar mig tid att försöka förstå hur de andra menar och ber om förtydliganden kommer jag oftast till insikten att de allra flesta kommer med kloka tankar. Att frågar nog för sällan hur någon annan egentligen menar. Jag har ofta utgått ifrån att jag förstår hur de menar, trots att det inte på något sätt varit klart. Jag lägger helt enkelt på min egen referensram för att förenkla. Inser mer och mer att det måste vara fel. Det måste vara olikheterna som skapar förutsättningar för att vi ska kunna fungera bra tillsammans. Vilket för övrigt verkar gå helt i linje med all utbildning vi fått om olika personlighetstyper och hur dessa visar sig i olika handlingar.

Redogjorde nyligen för denna upptäckt på ”hemmaplan” för en kollega. Hennes slutord var också värda en extra tanke. ”Jo, vi människor är intressanta varelser”

Kanske är detta nyckeln till ett bra ledarskap. Att lyssna och försöka förstå vad någon annan egentligen menar utan att lägga på för mycket av sitt eget filter. Värsta sortens ledare tycker jag är de som redan har lösningar på allt, utan att ha hört de förslag jag lägger fram. Sådan vill jag inte bli om jag efter denna utbildning söker och får en position som ledare.

Andreas Ekberg
Hultsfred kommun