Så här några dagar efteråt…

När alla intryck fått göra avtryck så vill jag ge uttryck för min tacksamhet:)  att jag fick vara med er alla och ta del av all er klokskap under dagarna i Vimmerby. Just mötet med alla olika personligheter och  professioner gjorde att det hela blev extra intressant.Jag ser fram mot nästa träff och vårt arbete tillsammans framöver. // MarieLouise