Reflektion

Hej mina vänner.

Jag har tänkt mycket på min JTI profil och fått nytta av den i olika sammanhang, men även andras. Har mycket enklare nu att förstå och acceptera varför viss personal inte tänker som jag. Förr kunde jag bli smått irriterad när inte man ville dra åt samma håll, självklart visade jag det inte men känslan fanns där. Det har hjälpt mig alla redan i min ledarroll.

Syns imorgon / Karin Ekdahl