Packat klart!

Nu är det färdigpackat för ett par dagar i Vimmerby.

Ser fram emot att få kunskap om grupputveckling och konflikthantering.

Som min profil, ENFJ, vinner jag på att lära mej hantera skillnader och konflikter mer öppet och konstruktivt. Jag blir vag eller svävande i situationer som innefattar meningsskiljaktighet eller konflikt. Därför behöver jag kunskap och verktyg för att kunna hantera konflikter utan att vara alltför självkritisk och ta kritiken personligt!

Vi ses i morgon!