Om projektet

Bakgrund

Projektet ska genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Ledarutvecklingsprogrammet genomförs som ett projekt, finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden), gemensamt med åtta kommuner. De kommuner som deltar är Aneby, Eksjö, Hultsfred, Högsby, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Vimmerby. Projektet innehåller förutom själva ledarutvecklingsprogrammet även seminarier och workshops för tjänstemän och politiker i de medverkande kommunerna. Syftet är att minska revirtänkande och att regionen gemensamt ska kunna locka och utveckla ledare för att klara ledarförsörjningen i framtiden.

Projektet

Deltagarna i projektet är redan anställda medarbetare i kommunerna som i dag inte är chefer. Programmet omfattar ca 25 utbildningsdagar på individuell- och grupp nivå som motsvarar ca 15% av arbetstiden. Det sker bl a genom olika utbildningsinsatser som:

  • föreläsningar
  • seminarier
  • nätverk
  • skuggning av chefer
  • Transnationellt utbyte

80 deltagare går programmet i två omgångar (40 deltagare i varje). Fördelningen av platserna mellan kommunerna baseras på antal anställda i kommunerna. Deltagare till båda omgångarna togs fram under våren 2012. Första omgången startade hösten 2012 och andra omgången våren 2013.

Deltagarna har själva sökt för att vara med i programmet. Det var sedan en urvalsprocess med intervjuer med HR-konsulter/ personalare och samråd med chefen innan urvalet var färdigt.

Projektet arbetar med tillgänglighet för alla som behöver särskild hjälp inom något område.

Vill du veta mer om projektet går det bra att kontakta respektive kontaktperson som finns i varje kommun. Se fliken Kontakt

Framtid

Vi hoppas att programmet är inspirerande och lärorikt och att de medarbetare som går kommer att öka sina möjligheter att välja ledaruppdrag i framtiden.

Transnationalitet

Det kommer att finnas möjlighet för en del av deltagarna att besöka Finland. Där kommer man att utbyta erfarenheter om ledarskap.

Detta är ett ESF projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden och pågår under tiden 2012 01 09 – 2014 06 30