Nätverksträff i Vimmerby

I fredags träffades grupp 2 i Vimmerby på nätverksträff. På förmiddagen hade deltagarna redovisningar om sin skuggning för varandra. Det var fantastiskt att på lyssna på allas upplevelser och erfarenheter. Alla chefer leder på sitt personliga vis och att kunna se hur teori och praktik förenas men på olika sätt var roligt att många hade reflekterat kring. Efter en mycket god lunch fortsatte arbetet med VOL. Denna gång låg fokus på livsresan. Vad utvärderingarna berättar så var det nyttigt och värdefullt. Nu ser jag fram emot att träffa nästa nätverksgrupp på onsdag.

/ Helene
Projektledare