Nässjö

Har varit på två lärorika dagar i Nässjö. Jag har fått mycket lärorik kunskap kring beslutsprocessen. Mycket att tänka på, att som chef följa gruppen i de olika faserna.

Är väldigt nöjd med utbildningen.