JTI

Nu är de första 40 deltagarna i projektet igång. Alla har startat med att fylla i en test för att få fram sin JTI-profil. Slutet på veckan kommer de första återkopplingssamtalen starta. Det blir spännande.