Insikt

Nu börjar det att närma sig för nästa internat och jag ser fram emot det med stor tillförsikt. Eftersom jag missat de två sista internaten av olika anledningar så känner jag att jag missat en hel del, men har ändå blivit bra uppdaterade av Helene och grupp 3. Vårt case och arbetet med valuesonline har gett mig mycket bra insikt över vad jag är för en person och vilka ledaregenskaper jag har både starka och svaga sidor. Detta vet jag kommer att hjälpa mig mycket i framtiden.

Ha det så gott tills vi ses i Vrigstad

Susanne