Imorgon…

är det 1 december. Nästa vecka ska vi ut och skugga, om tre veckor är det julavslutning! Tid är ett intressant fenomen!
Ett annat fenomen jag ägnar mycket tanketid är min/a personlighetstyp/er, min ursprungliga och min inlärda. Vem är jag? I arbetet, på fritiden, hemma? Hur påverkar skillnaden mellan typerna mig? Hur tar jag mig an det jag möter i mitt arbete utifrån de olika typerna?

I mitt ambulerande arbete möter jag olika arbetslag, olika chefer. Jag iakttar o reflekterar, har via utbildningen fått andra referenser som bidrar till hur jag går in och arbetar med de olika arbetslagen – mycket intressant!
Cogito ergo sum!