Grupputveckling

Idag bli rdet viktigare och viktigare med olika kompetenser och förståelse av eq. Vi vidareutbildar oss i olika ämnen och förkovrar oss. så intressant att hamna i en grupp där man som person själv ska utvecklas.

Grupp 1 gav många insikter och skratt blantd med allvar

Tack