Förstärkare…

Har försökt att se och söka möjligheter till att ge förstärkande feed back. Det jag upptäckt är att det finns många fler tillfällen att ge förstärkande feed back än jag tidigare förstått. Fantastiskt! Jag tänker på ordet förstärkare. Precis som när man använder en förstärkare till ett instrument för att ljudet ska bli starkare och förhoppningsvis bättre så fungerar ju förstärkande feed back. Det jag vill uppmuntra hos någon annan blir också förhoppningsvis starkare och bättre.