”Det är inte svårt, men heller inte så lätt”

När jag läser OBM – Ledarskapets psykologi blir jag stärkt av det jag själv tycker är viktigt som ledare/chef. Men ändå växer en allt större osäkerhet inom mig att vill jag, kan jag verkligen bli en bra ledare?! Ja denna utbildning är verkligen en utmaning för mig i min just nu väldigt osäkra roll som ledare. Hoppas att jag blir stärkt och jag kommer får till mig mycket kunskap.