Case Vetlanda

Kul att vi fick arbeta med ett så intressant case. Vi har nu varit i Vetlanda och inventerat vad de olika förvaltningarna kan få hjälp med från ett kontaktcenter. Vi önskar nu Vetlanda kommun ”Lycka till” med att gå från ett servicecenter till ett kontaktcenter.

Jessica, Terese och Anna-Carin