Bokstavskombinationer…

Äntligen kodad! Det var intressant och lärorikt på Gransnäs. Det är alltid roligt att få träffa nya människor, både de som liknar en och de som inte gör det. Det är också en av lärdomarna jag tar med mig, detta att grupper berikas av det som är olika och att resurserna finns i att använda våra olika förmågor på bästa sätt. Jag har redan börjat med min ”läxa” kring min egen grupp och tolkar våra olikheter på ett mer djupare och positivt plan. Grupprocessen kände jag till sen tidigare, men bokstavskombinationerna var nya för mig, men väldigt användbara i att förstå andras utgångspunkter och preferenser och framförallt hur jag som gruppledare ska arbeta mer lyhört och ge alla tillräckligt utrymme för att komma till tals. Jag längtar redan till nästa omgång…