Transnationell resa till Finland omgång 1

bild (2)Den 27-30 augusti åkte 17 deltagare från programmet till Åbo,Finland för att ta del av ledarskapet där. Onsdagsmorgonen startade med verksamhetsbesök i Pargas på fyra olika ställen. Deltagarna var uppdelade i grupper efter sitt yrke. Grupp 1 var på tekniska kontoret och miljöförvaltningen, grupp 2 på familjehuset Ankaren och socialförvaltningen, grupp 3 på en F-6 skola och grupp 4 på en 7-9 skola. Deltagarna träffade personer som hade liknande uppdrag som de själva arbetar med på hemmaplan och kunde följa verksamheten och samtala kring den.

Efter lunch samlades vi i stadshuset och hade en föreläsning av Paula Sundqvist (skolchef för finska direktionen) som berättade om Pargas kommun, en skärgårdskommun med 100-tals öar. Hon berättade hur kommunen var uppbyggd, hur organisationen såg ut, deras struktur, möjligheter och utvecklingsområden. Efter det var det dags för dagens reflektionsstund, först enskilt och sedan i grupp.

Vi övernattade i Pargas skärgård där vi också fick ta del av den finska kulturen.

Dag två var vi inne i Åbo stad. Där bjöd Lilian Kjellman (direktör för svenskspråkiga direktionen), Christer Karlsson (diplomingenjör, forskare, produktchef, lektor, utvecklingschef,ämneslärare JOVA, JET) och Jorma Kauppila (rektor och doktorand) på fyra olika föreläsningar under dagen.

Rubriker på föreläsningarna var:
  • Organisation och förändringsarbete i Åbo kommun
  • Att vara ledare
  • Leadership/management
  • What has Finland to do with education, Pisa och Timss

Det blev en givande och bra dag.

Deltagarna arbetade i grupper på sen eftermiddag med att sammanställa all nyvunnen kunskap till en presentation för kommunerna på hemmaplan.bild.JPG sol