Har nu landat hemma igen efter ytterligare två intensiva och inspirerande dagar. Har fått många nya perspektiv att fundera på; Ledarrollen, positiv Feedback, beslutsprocesser, vikten av att bjuda in till beslutsfattande, krishantering, att agera, hattar, fönster, delegerande … Känns lite frustrerande att jag inte kommer tillbaka till jobbet förrän om en dryg vecka.

Anna Lindén, Nässjö